Alat yang digunakan untuk membentuk beberapa objek garis artistic adalah?

Alat yang digunakan untuk membentuk beberapa objek garis artistic adalah?

  1. Crop tool
  2. Shape tool
  3. Pen tool
  4. Artistic media tool

Kunci jawabannya adalah: D. Artistic media tool.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, alat yang digunakan untuk membentuk beberapa objek garis artistic adalah artistic media tool.

Leave a Comment