Biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut, merupakan asas?

Biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut, merupakan asas?

  1. Continuity
  2. Certainty
  3. Convinience of payment
  4. Economics

Kunci jawabannya adalah: D. Economics.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut, merupakan asas economics.

Leave a Comment