Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tiềm năng lớn về?

Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tiềm năng lớn về?

  1. hải sản, du lịch.
  2. muối mỏ, hải sản.
  3. kim cương, đồng.
  4. du lịch, than đá.

Kunci jawabannya adalah: A. hải sản, du lịch..

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ha-oai là quần đảo nằm giữa thái bình dương có tiềm năng lớn về hải sản, du lịch..

Leave a Comment