...
Don't Show Again Yes, I would!

Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tiềm năng lớn về?

Berikut adalah kunci jawaban dari pertanyaan "Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tiềm năng lớn về?" beserta penjelasannya.

Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương có tiềm năng lớn về?

  1. hải sản, du lịch.
  2. muối mỏ, hải sản.
  3. kim cương, đồng.
  4. du lịch, than đá.

Kunci jawabannya adalah: A. hải sản, du lịch..

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ha-oai là quần đảo nằm giữa thái bình dương có tiềm năng lớn về hải sản, du lịch..

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *