Jika pada CTI keterangannya adalah sbb: IVR Menu: Non RMN-Enquiry Queue/Skill: Prospect maka Authenticated nya akan menjadi TRUE atau FALSE?

Jika pada CTI keterangannya adalah sbb: IVR Menu: Non RMN-Enquiry Queue/Skill: Prospect maka Authenticated nya akan menjadi TRUE atau FALSE?

  1. TRUE
  2. FALSE
  3. Semua jawaban benar
  4. Semua jawaban benar

Kunci jawabannya adalah: B. FALSE.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, jika pada cti keterangannya adalah sbb: ivr menu: non rmn-enquiry queue/skill: prospect maka authenticated nya akan menjadi true atau false false.

Leave a Comment