Kaum Quraisy menyembah berhala. sedangkan dalam Islam, menyembah berhala merupakan perbuatan?

Kaum Quraisy menyembah berhala. sedangkan dalam Islam, menyembah berhala merupakan perbuatan?

  1. Musyrik
  2. Syirik
  3. Munafiq
  4. Muhsin

Kunci jawabannya adalah: B. Syirik.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kaum quraisy menyembah berhala. sedangkan dalam islam, menyembah berhala merupakan perbuatan syirik.

Leave a Comment