Norma kesusilaan dapat terlaksana dengan baik apabila?

Norma kesusilaan dapat terlaksana dengan baik apabila?

  1. bersifat mutlak dan tidak berubah-ubah sama sekali
  2. masyarakat memelihara dan melaksanakan norma yang berlaku
  3. masyarakat selalu melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku
  4. masyarakat bersikap menolak segala perubahan terhadap norma.

Kunci jawabannya adalah: B. masyarakat memelihara dan melaksanakan norma yang berlaku.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, norma kesusilaan dapat terlaksana dengan baik apabila masyarakat memelihara dan melaksanakan norma yang berlaku.

Leave a Comment