Pak Salim anggone teka mesthi paling isuk. Teka kramane?

Pak Salim anggone teka mesthi paling isuk. Teka kramane?

  1. dhateng
  2. rawuh
  3. dugi
  4. Semua jawaban benar

Kunci jawabannya adalah: B. rawuh.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pak salim anggone teka mesthi paling isuk. teka kramane rawuh.

Leave a Comment