Pernyataan berikut yang benar mengenai akar pada tumbuhan adalah

Pernyataan berikut yang benar mengenai akar pada tumbuhan adalah?

Pernyataan berikut yang benar mengenai akar pada tumbuhan adalah?

  1. Benalu mempunyai akar isap untuk mengisap sari makanan dari tumbuhan yang ditumpaninya
  2. Beringin mempunyai akar gantung untuk membantu mencari air dan makanan
  3. Kelapa mempunyai akar napas untuk membantu mengambil oksigen dari udara
  4. Tumbuhan monokotil seperti jagung mempunyai jenis akar tunggang
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Benalu mempunyai akar isap untuk mengisap sari makanan dari tumbuhan yang ditumpaninya

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pernyataan berikut yang benar mengenai akar pada tumbuhan adalah benalu mempunyai akar isap untuk mengisap sari makanan dari tumbuhan yang ditumpaninya.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Perburuan hewan dilarang oleh pemerintah karena? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Leave a Comment