Pinih ajeng ngiring ngaturang panganjali Om Swastyastu paragraph ring ajeng marupa pemahbah sane daging ipun indik?

Pinih ajeng ngiring ngaturang panganjali Om Swastyastu paragraph ring ajeng marupa pemahbah sane daging ipun indik?

  1. Pangastawa
  2. Panyuksma
  3. Swasti prapta
  4. Nyinggihang sane rauh

Kunci jawabannya adalah: A. Pangastawa.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pinih ajeng ngiring ngaturang panganjali om swastyastu paragraph ring ajeng marupa pemahbah sane daging ipun indik pangastawa.

Leave a Comment