Salah satu cara meneladani sifat Al-Muqaddim?

Salah satu cara meneladani sifat Al-Muqaddim?

  1. Selalu rendah diri dan tidak sombong kepada orang lai
  2. Beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat
  3. Lebih banyak berbuat daripada banyak berangan-angan
  4. Selalu berani

Kunci jawabannya adalah: B. Beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, salah satu cara meneladani sifat al-muqaddim beribadah sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Leave a Comment