Seorang wanita boleh memandikan jenazah laki-laki dengan syarat?

Seorang wanita boleh memandikan jenazah laki-laki dengan syarat?

  1. wanita tersebut mahram dari si mayat
  2. Si mayat tidak punya mahram
  3. wanita tersebut tetangga dekat si mayat
  4. wanita tersebut teman dekat si mayat

Kunci jawabannya adalah: A. wanita tersebut mahram dari si mayat.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, seorang wanita boleh memandikan jenazah laki-laki dengan syarat wanita tersebut mahram dari si mayat.

Leave a Comment