Téks di luhur téh ditulis pikeun ngawartakeun?

Téks di luhur téh ditulis pikeun ngawartakeun?

  1. Milangkala majalah Manglé anu didongdon ku para inohong
  2. Biantara Gupernur Jawa Barat dina acara milangkala majalah Manglé
  3. Harepan para inohong sangkan Manglé jadi pameungkeut urang Sunda
  4. Sumpingna gubernur Jawa Barat kana kagiatan milangkala majalah Manglé

Kunci jawabannya adalah: A. Milangkala majalah Manglé anu didongdon ku para inohong.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, téks di luhur téh ditulis pikeun ngawartakeun milangkala majalah manglé anu didongdon ku para inohong.

Leave a Comment