Ulama yang meletakkan gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf hijaiyah seperti gambar tersebut adalah?

Ulama yang meletakkan gramatika Arab dengan memberi titik pada huruf hijaiyah seperti gambar tersebut adalah?

  1. Khalid bin Yazid
  2. Aswad ad-Duali
  3. Imam Malik
  4. Hasan Basri

Kunci jawabannya adalah: B. Aswad ad-Duali.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, ulama yang meletakkan gramatika arab dengan memberi titik pada huruf hijaiyah seperti gambar tersebut adalah aswad ad-duali.

Leave a Comment