Upacara adat sing kanggo mengeti nalika calon ibu mbobot sepisan wis ngancik udakara pitung wulan yaiku?

Upacara adat sing kanggo mengeti nalika calon ibu mbobot sepisan wis ngancik udakara pitung wulan yaiku?

  1. Mantu
  2. Mitoni/Tingkepan
  3. Apeman Wonolelo
  4. Tedhak Siten

Kunci jawabannya adalah: B. Mitoni/Tingkepan.

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, upacara adat sing kanggo mengeti nalika calon ibu mbobot sepisan wis ngancik udakara pitung wulan yaiku mitoni/tingkepan.

Leave a Comment