Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk macam-macam wujud sifat marah adalah?

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk macam-macam wujud sifat marah adalah?

Perhatikan peryataan berikut !1) diam dan bermuka masam 2) wajah yang lembut3) selalu ramah dan sopan kepada semua orang4)menumpahkan kata-kata yang tidak baik5) memalingkan pandangan dan tidak bertegur sapa Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk macam-macam wujud sifat marah adalah?

  1. 2, 4 dan 5
  2. 2, 3 dan 5
  3. 1, 3 dan 4
  4. 1, 4 dan 5
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. 1, 4 dan 5

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, perhatikan peryataan berikut !1) diam dan bermuka masam 2) wajah yang lembut3) selalu ramah dan sopan kepada semua orang4)menumpahkan kata-kata yang tidak baik5) memalingkan pandangan dan tidak bertegur sapa berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk macam-macam wujud sifat marah adalah 1, 4 dan 5.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Siapakah tokoh pendiri Daulah Abbasiyah adalah? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Leave a Comment