Persatuan dan Kesatuan Indonesia: Makna Mendalam dari Lima Sila Pancasila

Persatuan dan Kesatuan Indonesia: Makna Mendalam dari Lima Sila Pancasila

persatuan Indonesia dalam Pancasila Asal Mula Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila menjadi dasar negara Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Pancasila sendiri terdiri dari lima sila yang mengandung makna yang menjadi panduan dalam pembangunan dan pengembangan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Makna persatuan dalam Sila Pertama Sila pertama dari Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang … Read more